JOBBA FÖR SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
Meny
Meny

Regional valombudsman Kronoberg

Folkrörelseteamet Sista ansökningsdag: 2022-01-31

Vi söker dig som brinner för att engagera andra, vågar utmana SSU i hur vi ska växa och blir fler och som älskar att arbeta med människor. SSU:s organisation utvecklas och nu söker vi en regional valombudsman för SSU Kronoberg. Är det du?

Om oss
SSU är Socialdemokraternas och LO:s ungdomsförbund. SSU är en demokratisk organisation och vi är engagerade för att vi tror på politiken som verktyg för samhällsförändring. Det är endast när vi är många i SSU som vi fattar bra beslut och kan påverka samhället runt omkring oss. SSU bedriver värvningsverksamhet, utbildning och ett aktivt påverkans- och opinionsarbete.

Som regional valombudsman jobbar du på uppdrag av SSU-distriktet Kronoberg med SSU-förbundet som arbetsgivare.

Om rollen
Som regional valombudsman fyller du en viktig funktion för att distriktet ska kunna bedriva sitt viktiga arbete med att samla, skola och påverka. Den regionala valombudsmannen är anställd av SSU-förbundet men arbetar regionalt med distriktet för att ge det de bästa förutsättningarna att bygga en stabil organisation och att bli fler medlemmar. Valombudsmannen är en viktig ledare som tillsammans med distriktsstyrelsen arbetar för att nå distriktets uppsatta mål.

Valombudsmannen leder distriktets/distriktens arbete med valrörelse som tjänsteman. Det innefattar att arbeta med att organisera distriktets valorganisation och ansvara för dess genomförande i samråd med distriktsstyrelserna inom regionen den anställde är verksam inom. Arbetsuppgifterna innebär att i nära samarbete med distriktsstyrelsen planera in, genomföra och samordna aktiviteter i syfte att bidra till valvinst och stärka organisationen. Ombudsmannen deltar vidare på de nationella aktiviteter/samlingar/avstämningar som hen kallas till. Valombudsmannen ger kontinuerligt stöd och skapar förutsättningar för att distrikten och lokala föreningar ska genomföra årsmöten och bedriva regelbunden verksamhet för medlemmar. Detta görs genom dialog med framför allt ordförande i SSU-distriktet och SSU-kommunerna.

Valombudsmannen är en viktig länk i samverkan mellan SSU-förbundet och regioner, samt i distriktens kontakt med andra SSU-distrikt, Socialdemokraternas partidistrikt, LO-förbunden och ABF på regional nivå. Valombudsmannen stöttar även vid behov föreningarna med budgetuppföljning och protokollskrivande. I arbetet som ombudsman förekommer resor i
tjänsten.

Dina arbetsuppgifter är:
SAMLA: Som regional valombudsmannen är du en nyckelperson i arbetet med medlemsvärvning och medlemsvård. Arbetsuppgifter i syfte att samla nuvarande och nya medlemmar är operativ kampanj, planering, administration och nära dialog med medlemmar. Valombudsmannen samordnar också sitt arbete med partiet där så bedöms nödvändigt. Valombudsmannen arbetar för att ge förutsättningar för SSU-distrikten att genomföra nationell, regionala och lokala politiska kampanjer i syfte att rekrytera medlemmar till organisationen och för att påverka samhället inom kampanjens politiska område på nationell eller lokal nivå. Vid behov stöttar valombudsmannen arbetet med återvärvning av tidigare medlemmar.

SKOLA: Valombudsmannen planerar och genomför i samarbete med distriktsstyrelsen grundkurser för medlemmar och förtroendevalda utifrån SSU:s beslutade grundkursmallar. Valombudsmannen ansvarar för att tillsammans med distriktsstyrelsen rusta nytillträdda
styrelser på distrikts-, kommun- och klubbnivå med nödvändiga kunskaper för dem i deras roller som förtroendevalda, i syfte att stärka lokala ledare. Valombudsmannen ansvarar för att tillsammans med distriktsstyrelsen planera och vid behov genomföra introduktionsaktiviteter för nya medlemmar, tillsammans med klubbarna.

PÅVERKA: Valombudsmannen deltar på nationell planeringskonferens för att samordna valrörelsen inom SSU:s valorganisation å distriktens räkning. Planeringen sker i samråd med distrikt, distrikt inom samordningsregion och SSU-förbundet. Valombudsmannen arbetar operativt med digital kommunikation under valkampanj.

Krav

För jobbet krävs att du:

 • Delar våra värderingar och är eller blir medlem i SSU eller Socialdemokraterna.
 • Har erfarenhet av engagemang i ideell, politisk eller facklig organisation.
 • Har erfarenhet av medlemsvärvning eller liknande
 • Kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
 • Kan arbeta strukturerat och strategiskt utifrån uppsatta mål, och förmår bryta ned mål till
  konkret planering.
 • Är driven, tar stort eget ansvar och har lätt för att arbeta såväl självständigt som med
  andra.
 • Har erfarenhet av ledarskap och att arbeta med grupper, t.ex. genom tidigare
  förtroendeuppdrag i ideella organisationer, från arbetslivet och/eller genom utbildning
 • Är social och utåtriktad och brinner för att engagera fler i vår rörelse.
 • Är prestigelös och flexibel och bistår med stöd där det behövs, utifrån olika situationer.

  Det är meriterande om du också:
 • Har erfarenhet av tidigare engagemang i arbetarrörelsen, antingen ideellt eller
  professionellt.
 • Innehar B-körkort samt har tillgång till egen bil.
 • Har kunskaper om digital kommunikation och kan producera material för sociala medier.
 • Är yngre än 30 år, då detta bidrar till vår trovärdighet som ungdomsförbund.

  Vi eftersträvar en mångfald på arbetsplatsen vad gäller kompetenser och erfarenheter
  och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetsort: Växjö. Resor förekommer i tjänsten. 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 100 % 21 februari-31 december 2022 eller enl överenskommelse. 
Lön: Efter överenskommelse enligt kollektivavtal

Ansök till tjänsten genom knappen nedan. Sista ansökningsdag är 14 januari.

Vid frågor om tjänsten, kontakta Martina Cederlid. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakt:
Martina Cederlid, Folkrörelsechef
martina.cederlid@ssu.se

Nils Dahlgren, Facklig företrädare Handels
073-057 50 71
nils.dahlgren@frihet.se

Jonatan Sundblad, Facklig företrädare Akademikernas/Akavia
076-0862337
jonatan.sundblad@ssu.se